<<  Január 2019  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
   3  4  5  6
  7  8  910111213
1617181920
212223242627
28293031   

DigitalisTemahet

penz7

határtalanul-logo

 

Office365logoOrange Web141124 microsoft badge NF

Oldalainkat 252 vendég böngészi
Főoldal Digitális környezet a köznevelésben

Digitális környezet a köznevelésben

Digitális környezet a köznevelésben

VEKOP-7.3.3-17 pályázat

A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítására

 

A projekt célja: a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését elősegítő eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása.

Intézményünk a szövegértés fejlesztésének támogatását, mint pályázati célt választotta.

Az IKT eszközök alkalmazása fontos szerepet tölt be iskolánk életében, oktató-nevelő munkánkban. A diákok otthonosan mozognak a digitális világban, de az eszközök célszerű használatának jelentősége még nem tudatosult bennük.

A pályázat megvalósítása során célunk, hogy a diákok megtanulják az IKT-eszközök célszerű alkalmazását az információk keresésében, átalakításában, az értékelésben, a tanulás során és a szabadidőben egyaránt.

Az IKT oktatási módszerek az intézményünk mindennapi életében jelen vannak. Alkalmazzuk őket a tanítási órákon: matematika, történelem, német, angol, magyar nyelv és irodalom, fizika, informatika órán és a szakkörökön is.

A tanítási órákon a tanítók-tanárok rendszeresen alkalmazzák a digitális eszközöket: interaktív tábla, laptop, projektor.

A pályázat olyan kompetenciák fejlesztését is megfogalmazza, amelyben a LEGO Education termékek is szerepet kaphatnak.

 

Iskolánk a LEGO StoryStarter termékcsomagot választotta.

A LEGO StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztését oly módon, hogy a tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket alkothatnak, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.

A szövegalkotás-szövegértés terület kiváló fejlesztő eszköze a LEGO StoryStarter. Segítségével élményközpontúvá tehető az oktatás. A szoftver felhasználható az önálló szövegalkotás támogatására, de a pedagógus az ajánlott olvasmányok feldolgozását is izgalmas feladattá teheti általa. A tanulókban felébresztheti az olvasási kedvet, mivel egy-egy téma kifejtéséhez az olvasmányok beható ismerete szükséges.

 

Az ajánlott olvasmányok feldolgozása sok gyermek számára nehézséget okoz, és nem szívesen foglalkoznak a sokszor bonyolult cselekménnyel és a régies nyelvezet megértésével. Az új módszerrel a jelenetek megalkotása, összeállítása, sorrendjének kialakítása és a kísérő szövegek kreatív alkotása, dramatizálása izgalmas feladat elé állítja a tanulókat. Szívesen foglalkoznak a témával, játékos feladattá válik számukra a művek megismerése vagy új történetek alkotása. Fontossá válik a lényeg kiemelése. A csoportmunkában megoldott történet feldolgozása fejleszti a kooperatív készséget és a problémamegoldó képességet is.

Módszertani fejlesztések:

A LEGO StoryStarter fejlesztő eszköz beépítése a tanítási órákba, amely segíti az önálló tanulásra ösztönzés, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítását, a motivációt.

Az egyéni tanulás szerves részét képezze az IKT.

Intézményi fejlesztési célok meghatározása

Fejleszti a tanulók kulcskompetenciáit, különösen a szövegértés- szövegalkotás, és a digitális kompetenciákat. Felkészíti a tanulókat a munka világában a 21. században elvártakra: együttműködésre, kommunikációra, kreativitásra és kritikus gondolkodásra.
Növeli a digitális eszközökkel és módszertanokkal támogatott tanórák arányát az iskolában. Digitális pedagógiai fejlesztések beépítése az iskolánk Pedagógiai programjába, ezzel fenntartható módon hozzájárulunk a digitális írástudás fejlesztéséhez, elmélyítéséhez.

A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén

A digitális pedagógia eszközeit minden tantárgy oktatása terén használni kívánja az iskola. A tantárgyak megismerési folyamatait, a gyakorlást, otthoni feladatvégzést, a tanulók-tanulók és tanárok-tanulók közötti közös munkát szeretnénk a digitális pedagógia módszertanával, eszközrendszerével támogatni.

Kitűzött célok:

  • A LEGO StoryStarter segítségével élményközpontúvá, játékossá tenni az oktatást
  • A kooperatív készség és a problémamegoldó képesség fejlesztése
  • Az anyanyelvi, a digitális, a szociális, az esztétikai-művészeti kulcskompetenciák fejlesztése
  • A 21. században alapvető elvárásként megjelenő multilateralitás, azaz mind analóg-, mind digitális platformon történő kommunikációs kompetencia fejlesztésének elősegítése
  • Segítse elő az IKT-kompetencián belül digitális produktivitással és értékteremtéssel kapcsolatos ismeretek megszerzését
  • Fejlessze a munkaerő-piaci versenyképességhez elengedhetetlen kompetenciákat


-