Főoldal Iskolánkról Névadónk

Névadónk

A Zimándy Ignác Általános Iskola Törökbálint egyik legszebb épületében működik. Az épületet Zimándy Ignác helyi plébános építtette az 1890-es években saját vagyonából, apácakolostor céljából. Az Isteni szeretet apácáira bízta a falu lányainak nevelését. A francia Notre Dame apácái bentlakásos polgári leányiskolát szerveztek, amely 1928-ig működött. A rend ekkor Körmendre költözött.
A zsámbéki Keresztes Nővérek vették át a zárdát, és az iskola ezután „Mária Oltalma Magyar Királyi Leánynevelő Otthon” néven elei iskolaként és menhelyként végezte munkáját 1948-ig, a felekezeti iskolák államosításáig. Két írónő is nevelkedett iskolánk falai között: Túri Zsuzsa és Bársony Ottilia. Itt töltött napjaikat műveikben is megemlítik.
Az épületet 1949-ben a honvédség vette birtokába, ahol 1954-ig különböző tiszti továbbképzéseket tartottak. Az 1953/54-es tanév második felében átadták az épületet iskolai, óvodai, bölcsődei célra. A korábbi fiú és lányiskolát egy igazgatóság alá vonták.
A zárdát, 1955-56-ban közel 1 millió forint értékben felújították, s ezzel az akkori Budai járás legnagyobb iskolája lett.. 17 tanterem, tornaterem, kultúrterem áll a tanulók rendelkezésére. Az évek során felújították a tantermeket, korszerűsítették a fűtést, ablak és ajtócserék történtek.
1980-ban a Köztársaság téren új iskola épült. Oda költözött az alsó tagozat. Itt egy első osztály és a felső tagozat tanult tovább. 1985-ben az akkori tanács úgy döntött a két épületben működő iskola legyen két önálló intézmény. Az ó-faluban működő egykori Zárdában ismét elsőtől nyolcadikig tanulhattak a körzet gyermekei.
Ekkor kapta az iskola az 1 számú Általános Iskola nevet.
1991 tavaszán az Önkormányzat hozzájárulásával felvette az iskola építtetőjének nevét. Azóta a Dózsa György utcában működő iskola neve:
Zimándy Ignác Általános Iskola
A rendszerváltást követő években az iskolaépület évről évre gyarapodott, szépült: hét új tanteremmel, és az iroda helyiségekkel beépült a tetőtér, helyreállították az iskola dísztermét, könyvtárat alakítottak ki az egykori szolgálati lakások helyén. 2000-ben új tornacsarnok épült, 2001-ben díszburkolatos udvar, a névadó szobrával. 2002-ben a volt óvodai szárny tantermeit vették birtokba a diákok és tanárok. Majd a második emelet szolgálati lakásainak helyén kialakított termek és tanári tárgyaló készült el. Az akadálymentesítés során lift, szélesebb ajtók, a mozgássérültek komfortját szolgáló lépcsofeljárók készültek. Megújult a napközis udvar is.
Jelenleg 14 alsó tagozatos, 14 felső tagozatos és 2 sajátos nevelési igényű, összesen 30 osztály működik az intézményben. 604 tanuló, 76 tanár és 19 fő technikai dolgozó munkahelye az iskola.
Német nemzetiségi nyelv oktatása folyik évfolyamonként egy-egy osztályban. A negyedik évfolyamon két osztályban. Több mint tíz éve működik angol –informatika irányultság évfolyamonként egy-egy osztályban elsőtől kezdődően. Fejlesztő osztályok is segítik a gyerekek tanulását az alsó tagozaton.
  Hetedik esztendeje vesz részt az iskola a kompetencia alapú oktatási programban. Az alsó és a felső tagozaton egyaránt. Szép épületben jó programokkal kívánjuk tanítványainkat a korszerű ismeretek elsajátítására felkészíteni.

Intézményünk 2005 őszén sikeres pályázatot nyújtott be Kompetencia-alapú oktatás bevezetése a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskolában címmel, melynek megvalósítására 18 millió forint támogatást kapott a kompetencia alapú modulok oktatására.
A pályázat keretében az ország 109 iskolájával együtt megkezdtük módszertani kultúránk megújítását.
A rohamosan bővülő és változó tudományos eredmények miatt szükséges az ismeretszerzés módjának megváltoztatása. A fiatalok életpályájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire vértezik fel magukat az iskolában olyan tudással és kompetenciákkal, amelyek birtokában képessé válnak a társadalom és a piacgazdaság igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni.

 

Módosítás: (2018. október 11. csütörtök, 09:29)