Főoldal Iskolánkról Intézményi Tanács

Intézményi Tanács

Megalakult a Zimándy iskola Intézményi Tanácsa

A Köznev. tv. 73. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(3) Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni.

A fentiek értelmében az Intézményi Tanács felállítása kötelező, amelyet a szülők, a nevelőtestület és az önkormányzat delegáltjai alkotnak.

Az Intézményi Tanácsra vonatkozó rendelkezéseket a Köznev. tv. 73. § (5) bekezdése szabályozza az alábbiak szerint:

(5) Az intézményi tanács

a) jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági nyilvántartást a hivatal vezeti,

b) székhelye azonos az érintett iskola székhelyével,

c) tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására,

d) elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos településen lakik,

e) ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és fogadja el azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak jóváhagyásra,

f) ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a hivatal felveszi a hatósági nyilvántartásba,

(6) az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre.

(7) Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.

(8) Az intézményi tanácsról az (5) bekezdés a) pontja alapján vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az intézményi tanácsról vezetett nyilvántartás tartalmazza az intézményi tanács hivatalos nevét.

A törvény előírásai alapján az intézményi tanács a szülők, a pedagógusok és a települési önkormányzat azonos számú képviselőjéből áll.

Iskolánk Intézményi tanácsának tagjai

A Szülőtanács részéről delegált tagok:

 • Merényi - Nagy Éva
 • Sár Emese
 • Szaller Emőke

A nevelőtestület által delegált pedagógusok:

 • Bartos Zoltánné
 • Czékmán Zsuzsa
 • Stánicz István Lászlóné

Törökbálint Város Önkormányzata által delegált tagok:

 • Antal Jenő úr, a Törökbálinti Városgondnokság vezetője
 • Megyaszai Zoltánné Mámmel Magdolna, az NKÖ elnöke
 • Scheiblinger Péter úr, az önkormányzat Humánpolitikai Bizottságának és az NKÖ-nek tagja

A tanács alakuló ülésén megválasztotta tisztségviselőit:

 • Elnök: Szaller Emőke
 • Elnök-helyettes: Megyaszai Zoltánné Mámmel Magdolna
 • Titkár: Bartos Zoltánné

Az Oktatási Hivatal gondoskodik az intézményi tanácsok nyilvántartásba vételéhez egy elektronikus felület kifejlesztéséről. Ez az elektronikus felület teszi majd lehetővé, hogy az intézményi tanácsok az ügyrendjüket elkészítsék, elektronikusan rögzítsék, majd kinyomtatás és hitelesítés után megküldjék a KIR ügyfélszolgálat részére.

A felület elkészülése előtt, tájékoztatásul az Oktatási Hivatal megküldi azt az ügyrendmintát, amely pontos iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy az Oktatási Hivatal által biztosított elektronikus felületen az ügyrend milyen adattartalommal jelenik majd meg.

Palkóné Szabó Gabriella igazgató asszony az intézményi tanács első összejövetelén felhívta a frissen megalakult tanács figyelmét arra, hogy ügyrendjüket a hamarosan közzétételre kerülő formai és tartalmi elvárások alapján tervezzék majd meg.

Az elektronikus felület megnyitásáról, annak kezeléséről és az aktuális teendőkről az Oktatási Hivatal a későbbiekben tájékoztatni fogja az intézményvezetőket.

Az Intézményi Tanács tagjainak elérhetősége:

Név

E-mail

Merényi_ Nagy Éva

mn.eva[kukac]hotmail.com

Sár Emese

sar.emese[kukac]gmail.com

Szaller Emőke

sz_emoke[kukac]t-online.hu

Antal Jenő

antal.jeno[kukac]torokbalint.hu

Megyaszai Zoltánné Mámmel Magdolna

mammel.magdolna[kukac]gmail.com

Scheiblinger Péter

scheper[kukac]pr.hu

Bartos Zoltánné

bartos.anna[kukac]t-online.hu

Czékmán Zsuzsa

bazsubene[kukac]citromail.hu

Stánicz István Lászlóné

staniczangi[kukac]gmail.com