Főoldal Iskolánkról Ökoiskola ÖkoHírek ökoiskolai tevékenységének bemutatása

 

 

A Zimándy Ignác Általános Iskola

 

 ökoiskolai tevékenységének bemutatása

 

2009-2011.


Projektnapok

 

Már több mint tíz éve szervezünk iskolánkban rendhagyó tanítási napokat, projektnapokat az alsó és felső tagozatok számára.

 

A projektek témáját igyekeztünk mindig úgy meghatározni, hogy valamilyen módon kapcsolódjon a környezettudatos nevelési célkitűzéseinkhez is.


Az elmúlt három év legfontosabb projektjei

                           Ökonap – 2009.március

Az ökonapon 14 osztály (4-8.évfolyam) 14 állomáson haladt keresztül. Az állomások feladatait a természettudományos munkaközösség állította össze. A programok között szerepeltek sportos, kreativitást igénylő, gondolkodtató ill. játékos feladatok.

Ezt a projektünket 2010-ben felhelyeztük az Educatio Szolgáltató kosárba.

 

                           Természettudományok napja – 2010.március

 

A projektnap előtt  a tanulók különböző témaköröket kaptak , amelyekről osztályonként plakátokat készítettek .A témakörök a fizikához , földrajzhoz, kémiához és a biológiához kapcsolódtak. A plakátokból az iskola folyosóján kiállítást szerveztünk, a diákok szavazhattak a legjobb alkotásokra.

A projektnap a kísérletek jegyében telt el. Kollégáink játékos kísérletet mutattak be a mechanika tárgykörében, valamint gázok fejlesztésével kápráztatták el a kíváncsi gyereksereget. A testnevelők a fizika törvényszerűségeit magyarázták el kötélhúzás és különböző egyensúlygyakorlatok közben.

A nap lezárásaként a Csodák Palotája egy munkatársa tartott bemutatót.

A program lebonyolítását a természettudományos és testnevelő munkaközösség végezte.

 

                           Egészségnap – 2010. november

 

A projektnapon 12 állomást működtettünk, melyeken a felső tagozat minden osztálya forgó rendszerben vett részt. Egyes állomásokon a diákok előzetes felkészülés után interaktív előadást tartottak társaiknak. Iskolánkkal kapcsolatban álló pszichológusok is részt vettek a programban: önismereti játékokkal gazdagították a napot. Az állomások között volt még pl.: házipatika gyógynövényekből, E-szoba (E-számok), gerincvédelem, vitaminszoba.

Településünk védőnői egészségmegőrző program keretében beszéltek a dohányzás ártalmairól, valamint az önként jelentkező tanulóknál vércukorszintet, vérnyomást és tüdőtérfogatot mértek.

A nap végén a tanulóknak lehetőségük volt egy elégedettséget mérő kérdőív kitöltésével értékelni a nap eseményeit.

 

A három év során az alsó tagozatos munkaközösségek is szerveztek tanulóik számára projektnapokat, ezek általában egy egész tanévet átölelő,  havi rendszerességű foglalkozások voltak.

 

 

                                                             Vízprojekt 2009-2010.                                                                                                                Játékos természet 2010-2011.

                                                             Meserét 2009-2010-2011.

                          

Zimándy-nap

 

1992 óta iskolánk névadója - Zimándy Ignác - születésnapján, vagy ahhoz közeli időben (április20-24. között) tartjuk iskolanapunkat. Ezen a tanulók változatos programokon vehetnek részt. Több helyszínen, például a közeli erdőben, akadályversenyen mérik össze erejüket és tudásukat. A nap végén a diákok kosárlabda és focimeccs keretében mérkőzhetnek meg tanáraikkal.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ezeken a programokon nagy hangsúlyt kapjon a környezettudatosság, a közvetlen és közvetett környezetük szeretete, ápolása, védelme.

 

Kerekdomb-futás

 

Több mint tíz éve minden év októberében a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület által szervezett futóversenyen iskolánk a nevelőkkel, diákokkal és szüleikkel együtt magas létszámmal képviselteti magát. ( Több mint 300 fő).

 

Hulladék- és papírgyűjtés

 

Hosszú évek óta évi két alkalommal (októberben és áprilisban) szervezzük meg a papírgyűjtést és az elektromos hulladékok gyűjtését. A papír mennyisége alkalmanként eléri a 13 tonnát, 2010. októberében ez 16 tonna volt.

2008-ban „A környezettudatos gondolkodásra nevelés feltételeinek javítása” című pályázat segítségével szelektív hulladékgyűjtő edényeket vásárolt iskolánk, így már a mindennapokban is külön tudjuk gyűjteni a PET palackokat, fém italos dobozokat.

A tantermekben az újrahasznosítható papírt folyamatosan gyűjtik a tanulók egy erre kialakított tárolódobozban.  

2010 októberétől a DÖK létrehozta az „Energiaőrjárat” nevű munkacsoportját. Ennek tagjai szünetekben ellenőrzik a takarékos energiafelhasználást (csapok állapota, világítás üzemeltetése).

 

Táborok

 

Nomád tábor

 

Erdei nomád táborainkat 1998 óta folyamatosan szervezzük 25-30 diák és 5-6 felnőtt részvételével. Forgószínpad szerűen  váltogatjuk azt az 5-6 helyszínt, amit kiválasztottunk. Ezek a táborhelyek a településektől távol az erdőben találhatók. A résztvevők sátrakban laknak, helyben főzünk a gyerekek bevonásával, közösen étkezünk, a tisztálkodást is forrásból vagy a távoli faluból hozott vízzel oldjuk meg.

Nem titkolt célunk, hogy diákjainkat egy hétre kiszakítsuk a megszokott civilizációs környezetből. Megmutassuk nekik, rávezessük őket arra, hogyan élhetnek szimbiózisban a természettel. Megismerkedhetnek közvetlen és közvetett környezetük élővilágával, természeti és kulturális  értékeivel sok kirándulással, játékkal közös munkával egybekötve.

 

 

Nyári tábor

 

Nyaranta – már hosszú évek óta – táboroztatjuk az alsó tagozatos tanulókat. Változatos helyszíneken, mindig más tájegység megismertetése, felfedeztetése a cél. A természet megszerettetésén túl útmutatót kapnak természetvédelemből. Felhívjuk figyelmüket  a természeti vagy  épített környezeti értékek megbecsülésének fontosságára is.

 

 

Néptánc tábor

 

Iskolánkban 19 éve működik néptáncoktatás tanórai illetve szakköri keretek között Bokréta tánccsoport néven. Évente 120 -140  tanuló vesz részt a szakkör munkájában. Az eseményekkel teli tanévet hagyományosan táborozással zárják. A tábor egy hete alatt a tánctanuláson kívül fontos szerep jut a természetközeliség megélésének. Kirándulások, éjszakai túrák során nevelhetők a gyerekek a környezettudatos életre.

 

 

 

 

Kézműves tábor

 

A  június végére  az iskola épületébe és udvarára szervezett nyári tábor is igen népszerű a diákok körében. Elsődleges cél a természetes anyagokkal való ismerkedés, néphagyományok felidézése, népi motívumok átörökítése változatos technikákkal: agyagozás, nemezelés, bútorfestés, szövés.

 

„Csudajáték” tábor

A tábor ötlete onnan jött, hogy tanítás során rádöbbentünk arra, hogy mennyire nem tudnak a mai gyerekek játszani, veszíteni, mennyire nem ismerik az alapjátékokat, szabályokat. A tábor öt napja alatt a gyerekek megismerkedtek rengeteg logikai- és társasjátékkal, melyeken keresztül a logikai gondolkodásuk mellet a személyközi, interkulturális és szociális kompetenciájukat is erősítettük. A változatos program lehetőséget adott a gyerekek számára, hogy sokat mozogjanak pl. gyalogtúra a lovardához. Bátorságukat, ügyességüket is kipróbálhatták a csillebérci Kalandparkban.

Szándékunkban áll a tábor programját további természetközeli élménnyel gazdagítani, az igényekhez mérten továbbra is évente megszervezni.

 

 

 

Eredményeink

 

A három év során – de azt megelőzően is – elsődleges feladatunknak tekintettük, hogy a fenntarthatóság pedagógiájának elvei beépüljenek a mindennapjainkba. A környezettudatos magatartás elsajátíttatásában nekünk pedagógusoknak, és az iskola minden dolgozójának fontos szerep jut.

 Elsőként a közvetlen környezetünk szépítésével, gondozásával, ápolásával:  az épület világos tágas részein virágszigeteket hoztunk létre. A kulturált környezethez hozzátartoznak a közösségi terek kialakítása, kis sarkokat hoztunk létre fotelokkal asztallal.

Lehetőséget kaptak a tanulók saját környezetük alakítására: munkáikkal díszítettük, dekoráltuk az iskola folyosóit.

Minden tavasszal dísznövényeket ültetünk az iskolaudvarra, pótolva a télen esetleg elpusztult növényeket. Igyekszünk a füves zöldterületet lehetőségeinkhez mérten gondozni, pótolni. Az udvarunkra egy KMOP pályázat segítségével fa játszóeszközöket telepítettünk, ezeket folyamatosan ellenőrizzük, karbantartjuk.

A fenntartó önkormányzat támogatásával megtörtént az ablakok cseréje, hőszigetelő, energiatakarékos ablakok kerültek beépítésre. Ezt követően a teljes homlokzat is új burkolatot kapott.

Az energiatakarékosság jegyében pályáztunk: a NuovaEnergia Kft. ÖkoOvi – ÖkoSuli Országos Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Programja keretében az épületben található minden csapra (76 db ) energiatakarékos csapra szerelhető vízadagolót nyertünk.

 

Jelentős eredményként könyvelhetjük el, hogy az ÖKO-munkacsoport munkatervében foglaltakat maradéktalanul teljesíteni tudtuk.

 Egyre szorosabb a munkacsoport kapcsolata a DÖK tagjaival. Komoly segítséget nyújtanak munkánkban: az „Energia őrjárat”-tal; a villanykapcsolókhoz figyelemfelkeltő rajzokat helyeztek el; felügyelik a „Tisztasági verseny” végrehajtását, ellenőrzik a szelektív gyűjtőedények telítettségét. Tőlük és a technikai személyzettől is azt a visszajelzést kaptuk, hogy a tanulók egyre céltudatosabban használják a szelektív gyűjtőedényeket.

Elértük, hogy minden osztály (a legkisebbeket is beleértve) a saját tantermében gyűjti a papírhulladékot. Az így dobozolt papír tárolásában az őszi vagy tavaszi nagy papírgyűjtési akciónkig  a karbantartók vannak segítségünkre.

 

Nevelő-oktató munkánk minden területén megjelennek azok az alapvető szempontok és értéktartalmak, amelyek a környezeti nevelésben meghatározóak és érvényesek a fenntarthatóság pedagógiája terén is. A Pedagógiai programunk, a Munkaterv, a helyi tantervünk és a tantárgyakhoz kötődő tanmenetek is mind tartalmazzák ezeket az alapelveket, kiegészülve a kulcskompetenciák fejlesztésével, a környezeti nevelés során alkalmazandó kompetencia területek  meghatározásával.

 

Törökbálint, 2011. február 9.

                                                                                               

 

 

                                                                                                          ÖKO munkacsoport

                                                                                                          Bartos Zoltánné igh.