Főoldal Iskolánkról Különös közzétételi lista Pedagógusok végzettsége

Pedagógusok végzettsége

2017-2018.

Név Beosztás / Tanított tárgyak Iskolai végzettség Szakképesítések Ebben az iskolában megkezdett tanéve
Palkóné Szabó Gabriella Igazgató,történelem magyar főiskola, egyetem magyar, történelem, közoktatási vezető, számítógép-kezelő, pedagógia szakos középiskolai tanár 36. év

Lengyelné Tóth Ágnes

Igazgató helyettes, magyar, történelem,

főiskola

magyar, történelem szakos tanár, közoktatási vezető

25. év

Krómer Józsefné

 Igazgató helyettes, matematika, ének  főiskola  tanító- könyvtár irányultság, közoktatási vezető, számítógép-kezelő 33. év

Csengeri Beatrix

Gyes főiskola

tanító-pedagógia szakollégium

 4. év

Cservákné Palotás Viktória

GYES

főiskola

 

főiskola-  biológia - testnevelés szakos tanár

 

 4. év

Czechner Mária

 tanító  főiskola  tanító- környezetismeret szakollégium  4.év
Czékmán Zsuzsanna történelem, természetismeret főiskola, egyetem történelem, földrajz szakos tanár, földrajz szakos középiskolai tanár, számítógép-kezelő, közoktatási vezető 28. év
Bartos Zoltánné tanító főiskola tanító – ének-zene irányultság, számítógép-kezelő, közoktatási vezető 27 év
Andrékó Tünde tanító főiskola tanító-ének, népművelés irányultság 27. év
Baki Orsolya történelem főiskola, egyetem történelem szakos középiskolai tanár 17. év
Bálint Emese

mozgókép média
néptánc tanár

főiskola pedagógia, mozgókép szakos tanár, gyógypedagógiai asszisztens, népi gyermekjáték néptáncpedagógus,
hagyományismeret oktató
15. év
Bartos Kinga GYES egyetem bölcsész, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, könyvtárpedagógus 10. év
Bátri Blanka angol főiskola angol nyelv szakos tanár, közgazdász 5. év
Boros Farkas Bernadett GYES főiskola logopédia szakos tanár 11. év
Brindza Erika német főiskola német nyelv tanár 17. év
Czeisz -Halász Zsuzsanna  német, történelem főiskola  német, történelem szakos tanár  15. év
Csörgei Diána GYES főiskola

tanító - énekzene irányultság
Kommunikáció szakos bölcsész

7. év
Dominek Jánosné SNI főiskola tanító- technika irányultság,  gyógypedagógus tanulásban akadályozottak szak 18. év
Dr. Krammné Hampel Mária német egyetem latin, orosz, német szakos középiskolai tanár 22. év
Dr.Csomborné Sándor Anikó SNI főiskola Oligofrénpedagógia - tiflopedagógia szakos gyógypedagógia tanár 24. év
Faragóné Makai Gabriella  tanító, fejlesztő pedagógus  főiskola szakvizsgázott pedagógus, általános iskolai tanító, óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusa 20. év
Fazekas Tímea kémia, matematika egyetem kémia - matematika szakos tanár 4. év
Fábry Tímea német  egyetem Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola német nyelvtanári szak  és Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK 7. év
Feketéné Rendes Mária ének-zene főiskola ének-zene szakos tanár, tanító, népművelési előadó 16. év
Ginál Beáta tanító főiskola tanító- rajz irányultság 27. év
Gyuricza Anita magyar nyelv és irodalom főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár 10. év
Hadháziné Ceglédi Erzsébet német főiskola, egyetem  tanító német irányultság, német - francia szakos középiskolai tanár  20. év
Hajdu Ferenc Erkölcstan, hon és népismeret, tanulószoba főiskola Pedagógia szakos nevelőtanár, etika, erkölcstan szakos tanár 26. év
Hajdúk - Szigeti Gabriella szabadidő főiskola tanító 5. év
Hegedüsné Garda Éva tanító főiskola tanító- matematika irányultság, mentorpedagógus 30. év
Izsák Dávid matematika, fizika, német főiskola matematika, fizika, német szakos tanár 21. év
Kánnár Gabriella informatika főiskola tanító- rajz irányultság, történelem szakos tanár 16. év
Kárpátiné Hesz Teréz természetismeret, földrajz, biológia, főiskola biológia, földrajz szakos tanár 15. év
Kaszap Diána GYES egyetem magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, bölcsész 10. év
Komendáné Nemes Éva tanító főiskola óvodapedagógus, pedagógia szakos tanár, tanító ének-zene irányultsággal 9. év
Konorót Bálint testnevelés főiskola testnevelő tanár 5. év
Kottmayerné Bálint Enikő tanító főiskola tanító-ének-zene irányultság, drámajáték vezető 11. év
Kertai Julianna gyógytestnevelő főiskola Gyógytornász, gyógy testnevelő szakirányú szakképzés, pedagógus szakvizsga, 3D scoliozis terapeuta 23. év
Kszel Adrienn angol főiskola, egyetem tanító, informatika műveltségi terület, angol műveltségi terület, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (MA) 8. év
Kuizsné Virág Edina tanító főiskola tanító-természettudományos irányultság 21. év
Lantosi Istvánné szabadidő főiskola tanító- testnevelés irányultság drámapedagógus gyermek színjátszó és rendező 21.év
Lakatos - Gerlach Ágota iskolapszichológus egyetem

pszichológia szak klinikai és interperszonális szakirány

3. év
Megyeri Lívia német főiskola német, hittan szakos tanár, gyógypedagógiai ápoló, nevelő 14. év
Melika Tetyána angol  egyetem  Pann State (USA) 6. év
Nagy Adél GYES főiskola tanító, vizuális nevelés irányultság, óvodapedagógus 9. év
Nagy Ferenc szabadidő főiskola tanító, történelem szakos tanár 4. év
Nagy Rita fejlesztő főiskola tanító-orosz nyelv szakkollégium, fejlesztő pedagógus, információrendszer-szervező, számítógép kezelő 22. év
Palkó Balázs matematika, rajz főiskola matematika, rajz szakos tanár, információrendszer- szervező, számítógép kezelő, KRESZ oktató 38. év
Papp Ildikó biológia, testnevelés főiskola, egyetem biológia, testnevelés szakos tanár, testnevelés szakos középiskolai tanár 31. év
Erdős-Pilinyi Katalin magyar főiskola magyar szakos tanár 16. év
Semler-Lévai Zsófia SNI főiskola óvodapedagógus, gyógypedagógia szakos tanár 12. év
Serdült Zita tanító főiskola tanító 8. év
Stánicz István Lászlóné szabadidő főiskola szociálpedagógus, felsőfokú gyógypedagógia asszisztens, gyermekvédelmi felügyelő 18. év
Szabóné Dienes Krisztina logopédus  10. év
Szkiba Ivánné matematika, fizika, informatika egyetem matematika, fizika, számítástechnika szakos középiskolai tanár 15. év
Szőkéné Ispány Erika szabadidő főiskola tanító- technika irányultság, gyermektánc oktató, népi játék- és kismesterség szakoktató 25. év
Szuna Attila György informatika, technika főiskola számítástechnika-technika szakos tanár, rendszeradminisztrátor, műszaki menedzser 11. év
Szűcs Sándor tanulószoba, technika, matematika egyetem matematika tanár
mérnöktanár, közoktatási vezető, híradástechnikai mérnök, információrendszer-szervező, számítógép-kezelő
28. év
Enyedi Anita GYES  főiskola tanító matematika irányultság 7. év
Tárainé Mórocz Rita matematika egyetem matematika szakos középiskolai tanár, műszaki tanár 24. év
Terenyi Szilveszterné szabadidő főiskola tanító- vizuális nevelés irányultság 10. év
Tóth Judit

gyógypedagógiai asszisztens

6. év
Tőkei Zita  Gyes  főiskola  szociális munkás 7. év
Udvarhelyi Ildikó ének-zene, néptánc főiskola, egyetem tanító- technika irányultság, gyermektánc oktató, okleveles építészmérnök 27. év
Ujszászi Gabriella német, természetismeret főiskola, egyetem földrajz, népművelő szakos tanár, német szakos középiskolai tanár, játszóház vezető 22. év
Válayné Gödör Ágnes főiskola gyógypedagógia szakos tanár, biblia oktató 14. év
Világi Enikő tanító főiskola tanító- ének-zene, informatika irányultság 14. év
Villásiné Istók Beatrix főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom, angol 16. év
Vita Hajnalka szabadidő főiskola szociálpedagógus, gyógypedagógiai asszisztens 16. év

Módosítás: (2017. október 04. szerda, 10:34)