Főoldal Iskolánkról Különös közzétételi lista Pedagógusok végzettsége

Pedagógusok végzettsége

2018-2019.

Név

Beosztás / Tanított tárgyak

Iskolai végzettség

Szakképesítések

Ebben az iskolában megkezdett tanéve

Palkóné Szabó Gabriella

Igazgató,történelem magyar

főiskola, egyetem

magyar, történelem, közoktatási vezető, számítógép-kezelő, pedagógia szakos középiskolai tanár

36. év

Lengyelné Tóth Ágnes

Igazgatóhelyettes, magyar, történelem

főiskola

magyar, történelem szakos tanár, közoktatási vezető

25. év

Krómer Józsefné

Igazgatóhelyettes, matematika, ének

főiskola

tanító (könyvtár irányultság), közoktatási vezető, számítógép-kezelő

33. év

Andrékó Tünde

tanító

főiskola

tanító (ének, népművelés irányultság)

27. év

Bálint Emese

mozgókép média
néptánc tanár

főiskola

pedagógia, mozgókép szakos tanár, gyógypedagógiai asszisztens, népi gyermekjáték néptáncpedagógus,
hagyományismeret oktató

15. év

Baloni-Serdült Zita

GYES

főiskola

tanító

8. év

Barcza Zita

GYES

főiskola

szociális munkás

7. év

Bartos Zoltánné

tanító

főiskola

tanító (ének-zene irányultság), számítógép-kezelő, közoktatási vezető

27 év

Bátri Blanka

angol

főiskola

angol nyelvtanár, közgazdász

5. év

Brindza Erika

német

főiskola

német nyelvtanár

17. év

Czechner Mária

tanító

főiskola

tanító- környezetismeret szakkollégium

4.év

Czeisz -Halász Zsuzsanna

német, történelem

főiskola

német, történelem szakos tanár

15. év

Czékmán Zsuzsanna

történelem, természetismeret

főiskola, egyetem

történelem, földrajz szakos tanár, földrajz szakos középiskolai tanár, számítógép-kezelő, közoktatási vezető

28. év

Csengeri Beatrix

GYES

főiskola

tanító-pedagógia szakkollégium

4. év

Cservákné Palotás Viktória

GYES

főiskola

biológia, testnevelés szakos tanár 

4. év

Csörgei Diána

GYES

főiskola

tanító (ének-zene irányultság)
Kommunikáció szakos bölcsész

7. év

Dominek Jánosné

SNI

főiskola

tanító (technika irányultság),  gyógypedagógus tanulásban akadályozottak szak

18. év

Dömötörné Bánfalvi Zsófia

angol

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, francia szakos nyelvtanár

1.év

Dr. Krammné Hampel Mária

német

egyetem

latin, orosz, német szakos középiskolai tanár

22. év

Dr.Csomborné Sándor Anikó

SNI

főiskola

Oligofrénpedagógia - tiflopedagógia szakos gyógypedagógia tanár

24. év

Enyedi Anita

tanító

főiskola

tanító (matematika irányultság)

7. év

Erdős-Pilinyi Katalin

magyar

főiskola

magyar szakos tanár

17. év

Faragóné Makai Gabriella

tanító, fejlesztő pedagógus

főiskola

szakvizsgázott pedagógus, általános iskolai tanító, óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusa

20. év

Fazekas Tímea

kémia, matematika

egyetem

kémia - matematika szakos tanár

4. év

Feketéné Rendes Mária

ének-zene

főiskola

ének-zene szakos tanár, tanító, népművelési előadó

16. év

Ginál Beáta

tanító

főiskola

tanító (rajz irányultság)

27. év

Gyuricza Anita

GYES

főiskola

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

10. év

Horváthné Katona Ágnes

testnevelés

egyetem

testnevelés szakos tanár

2. év

Hadháziné Ceglédi Erzsébet

német

főiskola, egyetem

tanító (német irányultság), német - francia szakos középiskolai tanár

20. év

Hajdu Ferenc

erkölcstan, hon és népismeret, tanulószoba

főiskola

Pedagógia szakos nevelőtanár, etika, erkölcstan szakos tanár

26. év

Hegedüsné Garda Éva

tanító

főiskola

tanító (matematika irányultság), mentorpedagógus

30. év

Helfrich Judit

magyar

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, spanyol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, kiadói szerkesztő, könyvtári szakember

3. év

Höfflerné Pénzes Éva

fejlesztő pedagógus

egyetem

gyógypedagógus

1. év

Izsák Dávid

matematika, fizika, német

főiskola

matematika, fizika, német szakos tanár

21. év

Józan Eszter

tanító

főiskola

tanító (természetismeret szakirány)

6. év

Kánnár Gabriella

informatika

főiskola

tanító (rajz irányultság), történelem szakos tanár

16. év

Kárpáti Mária

angol

egyetem

angol szakos nyelvtanár, magyar-orosz szakos általános iskolai tanár

5. év

Kárpátiné Hesz Teréz

természetismeret, földrajz, biológia,

főiskola

biológia, földrajz szakos tanár

15. év

Kertai Julianna

gyógytestnevelő

főiskola

Gyógytornász, gyógytestnevelő szakirányú szakképzés, pedagógus szakvizsga, 3D scoliozis terapeuta

23. év

Komendáné Nemes Éva

tanító

főiskola

óvodapedagógus, pedagógia szakos tanár, tanító (ének-zene irányultság)

9. év

Kottmayerné Bálint Enikő

tanító

főiskola

tanító (ének-zene irányultság), drámajáték vezető

11. év

Kszel Adrienn

angol

főiskola, egyetem

tanító, informatika műveltségi terület, angol műveltségi terület, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (MA)

8. év

Kuizsné Virág Edina

tanító

főiskola

tanító (természettudományos irányultság)

21. év

Lakatos - Gerlach Ágota

iskolapszichológus

egyetem

pszichológia szak, klinikai és interperszonális szakirány

3. év

Lantosi Istvánné

szabadidő

főiskola

tanító (testnevelés irányultság), drámapedagógus, gyermek színjátszó és rendező

21.év

Megyeri Lívia

német

főiskola

német, hittan szakos tanár, gyógypedagógiai ápoló, nevelő

14. év

Melika Tetyána

angol

egyetem

Pann State (USA)

6. év

Mészáros Diána

magyar

egyetem

bölcsész, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, könyvtárpedagógus

10. év

Nagy Ferenc

szabadidő

főiskola

tanító, történelem szakos tanár

4. év

Nagy Gabriella

testnevelés

egyetem

testnevelés szakos középiskolai tanár

4. év

Nagy Rita

fejlesztőpedagógus

főiskola

szakvizsgázott és minősítésben részt vett fejlesztő pedagógus

22. év

Palkó Balázs

matematika, rajz

főiskola

matematika, rajz szakos tanár, információrendszer- szervező, számítógép kezelő, KRESZ oktató

38. év

Papp Ildikó

biológia, testnevelés

főiskola, egyetem

biológia, testnevelés szakos tanár, testnevelés szakos középiskolai tanár

31. év

Semler-Lévai Zsófia

SNI

főiskola

óvodapedagógus, gyógypedagógia szakos tanár

12. év

Sipos Gyula

tanító

főiskola

tanító

5. év

Stánicz István Lászlóné

szabadidő

főiskola

szociálpedagógus, felsőfokú gyógypedagógia asszisztens, gyermekvédelmi felügyelő

18. év

Szabóné Dienes Krisztina

logopédus

főiskola

logopédia szakos tanár, gyógypedagógus

10. év

Szentváry Lukács Erika

német

egyetem

német nemzetiségi tanító

2. év

Szkibáné Czinder Éva

matematika, fizika, informatika

egyetem

matematika, fizika, számítástechnika szakos középiskolai tanár

15. év

Szőkéné Ispány Erika

szabadidő

főiskola

tanító (technika irányultság), gyermektánc oktató, népi játék- és kismesterség szakoktató

25. év

Szuna Attila György

informatika, technika

főiskola

számítástechnika, technika szakos tanár, rendszeradminisztrátor, műszaki menedzser

11. év

Szűcs Sándor

tanulószoba, technika, matematika

egyetem

matematika tanár
mérnöktanár, közoktatási vezető, híradástechnikai mérnök, információrendszer-szervező, számítógép-kezelő

28. év

Tárainé Mórocz Rita

matematika

egyetem

matematika szakos középiskolai tanár, műszaki tanár

24. év

Tavaszi-Bartos Kinga

magyar, könyvtár

egyetem

bölcsész, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, könyvtárpedagógus

10. év

Terenyi Szilveszterné

szabadidő

főiskola

tanító (vizuális nevelés irányultság)

10. év

Tóth Judit

gyógypedagógiai asszisztens

gyógypedagógiai asszisztens

7. év

Tótné-Baki Orsolya

történelem

főiskola, egyetem

történelem szakos középiskolai tanár

17. év

Udvarhelyi Ildikó

ének-zene, néptánc

főiskola, egyetem

tanító (technika irányultság), gyermektánc oktató, okleveles építészmérnök

27. év

Ujszászi Gabriella

német, természetismeret

főiskola, egyetem

földrajz, népművelő szakos tanár, német szakos középiskolai tanár, játszóház vezető

22. év

Vágóné Mitrovics Noémi

angol

egyetem

angoltanár, drámapedagógia-tanár

3.év

Válayné Gödör Ágnes

fejlesztő pedagógus

főiskola

gyógypedagógia szakos tanár, biblia oktató

14. év

Világi Enikő

tanító

főiskola

tanító (ének-zene, informatika irányultság)

14. év

Villásiné Istók Beatrix

tanító

főiskola

tanító, magyar nyelv és irodalom, angol

16. év

Vita Hajnalka

szabadidő

főiskola

szociálpedagógus, gyógypedagógiai asszisztens

16. év

Módosítás: (2019. március 29. péntek, 08:31)