Főoldal Iskolánkról Kompetencia alapú oktatás

A kompetencia-alapú oktatás bevezetése iskolánkban

 

 

A XXI. század iskolája

Iskolánk 2009. áprilisában pályázatot nyújtott be a HEFOP 3.1.3/B jelû kisértékû eszközbeszerzés pályázatára.
A megpályázható összeg 9,5 mFt volt, melybõl iskolánk 9 420 674 Ft támogatást nyert az alábbi célokra:
1. 43 db notebook beszerzése az infokommunikációs technológiák alkalmazásának megkönnyítésére.
2. 10 db digitális fényképezõgép megvásárlása, melyeket az informatika oktatás keretén belül használnak majd tanulóink.
3. Interaktív tananyagok, szemléltetõ eszközök, logikai fejlesztõ játékok vétele, melyekkel színesebbé, érdekesebbé tehetõ a tanítási – tanulási folyamat. 4. A kompetencia alapú oktatás tankönyveinek, taneszközeinek megvásárlása, amelyek az iskolai könyvtár állományát gazdagítják.


 

 

HEFOP 3.1.3-es pályázat

Idõtartam:

2006.02.01 - 2008.01.31.

Elnyert összeg:

18.000.000. Ft

Résztvevõk:

23 fõ

Irányító:

projektmenedzser: Palkóné Szabó Gabriella

Kompetencia területek:

Matematika
Szövegértés, szövegalkotás
Ember a természetben
Idegen nyelv (német)

Résztvevõ pedagógusok:

Andrékó Tünde, Czékmán Zsuzsanna, Bartos Zoltánné, Fehérvári Sándorné, Istók Beatrix, Izsák Dávid, Kárpátiné Hesz Teréz, Kánnár Gabriella, Kátai Boglárka, Krómer Józsefné, Lengyelné Tóth Ágnes, Megyeri Lívia, Palkóné Szabó Gabriella, Szabóné Czupi Zsuzsanna, Szkiba Ivánné, Bálint Enikõ, Világi Enikõ, Lantosi Istvánné, Balázsné Godavszki Erzsébet, Hegedüsné Garda Éva, Nagy Noémi, Szép Margit, Ginál Beáta

Résztvevõ tanulók:

2006-2007-es tanév:
1.b,c; 5.a,c
2007-2008-as tanév:
1. a,b,c,e;
2.b,c;
5. a,b,c;                                                      6.a,c

2008-2009-es tanév:
1.a,b,c
2.a,b,c,e;                                                       3.b,c;
6. a,b,c;                                                       7.a,c

2009-2010-es tanév:
1.a,c
2.a,b,c
3.a,b,c,e;                                                       4.b,c;
7. a,b,c;                                                      8.a,c

2010-2011-es tanév:

1.a,b,c
2.a,c
3.a,b,c
4.a,b,c,e;                                                       5.b,c;
6. a,b,c;                                                      7.a,c
8.a,b,c

2011-2012-es tanév:
1.a,b,c,e
2.a,b,c
3.a,c
4.a,b,c
5.a,b,c,e;                                                       6.b,c;
7. a,b,c;                                                      8.a,c

2012-2013-as tanév:

1.a,b,c
2.a,b,c,e
3.a,b,c
4.a,c
5.a,b,c
6.a,b,c,e;                                                       7.b,c;
8. a,b,c;

 

Intézményünk 2005 õszén sikeres pályázatot nyújtott be Kompetencia-alapú oktatás bevezetése a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskolában címmel, melynek megvalósítására 18 millió forint támogatást kapott a kompetencia alapú modulok oktatására.
A pályázat keretében az ország 109 iskolájával együtt megkezdtük módszertani kultúránk megújítását.
A rohamosan bõvülõ és változó tudományos eredmények miatt szükséges az ismeretszerzés módjának megváltoztatása. A fiatalok életpályájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire vértezik fel magukat az iskolában olyan tudással és kompetenciákkal, amelyek birtokában képessé válnak a társadalom és a piacgazdaságigényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni.

 


Ennek a változásnak való megfelelés egyik lépcsõje, hogy olyan kompetenciák alakuljanak ki a tanulókban, mint a csapatban való dolgozás, a konfiktustûrés-kezelés, a jó kommunikálás, a problémamegoldás és döntés, valamint az elõzetes tudás felhasználása. Fontos, hogy a gyerekek naponta alkalmazni és használni tudják a legújabb technikai eszközöket ( számítógép, multimédiás eszközök ), a legújabb tudáshordozókat ( Internet, Sulinet Digitális Tudásbázis).
A 2006/2007-es tanévtõl megkezdtük a kompetencia alapú programcsomagok bevezetését az 1. és az 5. évfolyamokon. Az új tanulási módszert olyan módon kívánjuk elterjeszteni az egész intézményben, hogy a következõ tanévtõl felfutó rendszerben illetve újonnan belépõ évfolyamokon folytatjuk.
A programcsomagok érintik a szövegértési-szövegalkotási, a matematikai-logikai, nyelvi, informatikai, valamint a szociális, életviteli és környezeti kompetencia-területeket.
Célunk, hogy megmutassuk a gyerekek számára azt az utat, amely könnyebbé teszi az ismeretek elsajátítását, szocializálódását; hogy alkalmassá váljanak az életben való helytállásra.

Kompetencia alapú oktatás a 2013-14-es tanévben

Osztály "A" típus "B" típus "C" típus
2.a  Szövegértés
2.b  Szövegértés
2.c  Szövegértés
3.a Szövegértés
3.b Szövegértés, szövegalkotás
3.c Szövegértés
3.d Szövegértés
4.a Szövegértés, szövegalkotás
4.b Szövegértés, szövegalkotás
5.a Szövegértés, szövegalkotás
5.b
5.c Matematika
6.a Szövegértés, szövegalkotás
6.b Matematika
6.c Matematika
7.a Szövegértés, szövegalkotás
7.b Szövegértés, szövegalkotás
7.c Szövegértés, szövegalkotás
7.d Szövegértés, szövegalkotás
8.a Szövegértés, szövegalkotás
8.b Matematika

 

"A" típus

Módosítás: (2013. szeptember 10. kedd, 12:12)